Mielipidekysely koskien Liedon lapsiperheiden palveluita

Tein kyselyn Lietolaisille lapsiperheille kunnan palveluiden kattavuudesta ja toimivuudesta. Kerään tietoja itselleni käyttöön tulevaisuutta ajatellen. Haluan, että Lieto on tulevaisuudessa paras asuinpaikka lapsiperheille. Kyselyn vastausten perusteella saan omien ajatusteni lisäksi myös hieman muiden ajatuksia ja mielipiteitä ja voin ottaa niitä huomioon paremmin.  Kyselyssä on käyty läpi harrastustoimintaa, varhaiskasvatusta, avoimen päiväkodin Lue lisää…